Vochtwering

Vochtproblemen komen vaak in gebouwen, parkeergarages en in woningen. Mocht u hier last van hebben dan is vochtbestrijding of vochtwering de juiste, en enige, oplossing. Problemen met vocht kunnen het aanzicht verminderen, de constructie aantasten, een prettig woon- en werkklimaat belemmeren en de energiekosten verhogen.

Vochtwering problemen

Veelvoorkomende vochtproblemen, zoals lekkages, optrekkend vocht en geveldoorslag, komen voor in verschillende bouwconstructies en uiten zich verschillende manieren. Vochtwering zorgt er niet alleen voor dat de huidige problemen worden opgelost. Vochtwering kan namelijk ook preventief worden toegepast in de nieuwbouw om vochtproblemen te voorkomen.

Vochtproblemen worden op de één of andere manier vaak onderschat, wat tot verergering van het probleem kan leiden. Wij raden u dan ook aan om een specialist op dit gebied in te schakelen als u vermoedens heeft dat u te maken heeft met een vochtprobleem. Het is belangrijk dat door middel van een deskundig uitgewerkt adviesrapport de vochtproblemen duidelijk in kaart worden gebracht.

De middelen die we kunnen inzetten in de strijd tegen vocht zijn in te delen in twee groepen; curatief en preventief. Met een preventieve behandeling pakken we het, mogelijk toekomstige, probleem van te voren aan, waardoor het in de toekomst niet voor zal komen. Een curatieve aanpak vindt plaats als het probleem zich al voor heeft gedaan of gaande is.

Ieder probleem staat op zich en vereist een oplossing op maat. De beste oplossing wordt gekozen nadat er een grondige inspectie is gedaan waardoor C. Kornuyt BV een duidelijk beeld van de situatie kan schetsen. Aan de hand van deze gegevens wordt de juiste methode gekozen en toegepast.
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende toepassingen en technieken die door ons toe te passen zijn op het gebied van vochtwering:

  • Stoppen drukkend water
  • Vochtscherm
  • Optrekkend vocht
  • Afdichten doorvoeren
  • Impregneren
  • Kelderafdichting binnen en buiten
  • Damp open systemen
  • Spuitlagen
  • Diverse injectietechnieken