Vochtproblemen

Als u last heeft van vochtproblemen is het van belang om gelijk een specialist in te schakelen die uw problemen kan verhelpen. Op deze pagina kunt u terugvinden waarom de noodzaak zo hoog is om deze problemen direct te tackelen, hoe u vochtproblemen kunt herkennen en wat verschillende oplossingen kunnen zijn.

vochtproblemen

 

Herkennen vochtbestrijding

Vochtproblemen zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Acute problemen kunt u vaak direct herkennen doordat u simpelweg een vochtplek ziet. U herkent een vochtprobleem door verkleuringen op muren, een muffe lucht in huis, ramen die lang beslagen blijven, behang dat loslaat, aangetast stucwerk, schimmelvorming en rottende vloerbalken. Ook kan een vochtprobleem herkent worden door een toename van verschillende insecten die floreren in een vochtige omgeving. Wij merken dat vochtproblemen zich vaak voordoen in de kelder of in een kruipruimte, dit komt omdat de luchtvochtigheid hier vaak het hoogst is.

Als u één van deze symptomen signaleert raden wij u aan om contact te leggen met een bedrijf dat vochtbestrijding tegengaat. Kleine vochtproblemen kunnen namelijk behoorlijk escaleren. Daarbij komt ook dat zichtbare tekenen van vochtproblemen slechts symptomen zijn van een onderliggen, groot, probleem. Vochtproblemen tasten niet alleen de constructie van het gebouw aan maar zijn daarnaast ook vaak schadelijk voor uw gezondheid.

Vochtige leefomgeving

Wetenschappelijke studies tonen zelfs een causaal verband aan tussen een vochtige leefomgeving en de gezondheid van de inwoner. Verschillende studies wijzen uit dat 83% van de personen die last hebben van astma en astmatische – en chronische bronchitis en 87% van de personen die last hebben van een chronische neusverkoudheid in vochtige huizen wonen.

Vochtproblemen kunnen op verschillende manieren voorkomen. U kunt hierbij denken aan optrekkend vocht, scheurvorming of werking in de constructie, vochtdoorslag en nog veel meer. Omdat vochtproblemen divers zijn, is het van belang om de beschikking te hebben over verschillende vochtbestrijdingstechnieken. Zodoende kan het probleem effectief aangepakt worden.
De verschillende technieken waar wij gebruik van maken zijn:

 • Stoppend drukkend water
 • Het aanbrengen van een vochtscherm
 • Afdichten van de doorvoer
 • Impregneren
 • Het aanbrengen van damp open systemen
 • Diverse injectietechnieken:
 • Gel-injectie
 • Constructief injecteren
 • Verlijmend injecteren
 • Cement- of polymeer gemodificeerde cementmortel (PCC)
 • En nog veel meer!

Inspectie vochtproblemen

Voordat wij daadwerkelijk aan de slag gaan, beginnen wij met een inspectie. Op deze manier krijgen wij een goed overzicht van de situatie en kunnen we op de best mogelijke manier te werk gaan. Tijdens deze inspectie komen er verschillende zaken aan bod, u kunt denken aan:

 • Wat zijn de gebruikte materialen?
 • Is er sprake van een hoge grondwaterspiegel?
 • Wat is de toegankelijkheid van het probleemgebied?
 • Er kunnen desgewenst boringen verricht worden om de samenstelling van de ondergrond te bepalen.
 • Er kunnen diverse hulpmiddelen ingezet worden zoals een vochtmeter of endoscoop.

Aan de hand van de inspectie, en eventueel toegevoegde tekeningen en foto’s, bestaat de mogelijkheid om een advies en/of rapport samen te stellen waarin tevens de afdichtingmethodes vermeld worden. In het rapport wordt allereerst de bestaande situatie helder omschreven waarin de constateringen en eventuele uitslagen van proeven worden vermeld. Het rapport kan nog uitgebreid worden met de behandelmethoden die in offertevorm worden toegevoegd.