Vochtbestrijding bedrijven

Vochtbestrijding bedrijven: Lekkages zijn veel voorkomende problemen waar veel bedrijven of particulieren hinder van ondervinden. Vocht tast de constructies aan en vermindert zodoende het aanzicht, belemmert een prettig woon- en werkklimaat en verhoogt uiteindelijk de energiekosten. Het is van groot belang om vochtproblemen tijdig te onderkennen en hiervoor professionele hulp in te schakelen. De kans is namelijk groot dat uw lekkage zal verergeren waardoor u van de regen in de drup komt te zitten.

Vochtbestrijding bedrijven

Omdat de bestrijding van de lekkage afhankelijk is van de ernst, oppervlakte en omgeving is een grondige analyse noodzakelijk. Deze voeren wij dan ook altijd uit. Het resultaat hiervan is een adviesrapport, welke we aan u voorleggen. Hierna zal er in overleg een keuze gemaakt worden over het wel of niet te werk gaan volgens een bepaalde methode. Wij hebben de kennis en kunde in huis om de oplossing te vinden en toe te passen. Al onze oplossingen zijn duurzaam van aard, gericht op behoud. Dit wil zeggen dat we het probleem niet alleen stoppen, maar dat we ook preventief te werk gaan. We kunnen materialen aanbrengen en technieken toepassen die voorkomen dat er in de toekomst opnieuw een lekkage zal ontstaan.

Toepassing

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende toepassingen en technieken op om vocht tegen te gaan:

  • Stoppen drukkend water
  • Vochtscherm
  • Optrekkend vocht
  • Afdichten doorvoeren
  • Impregneren
  • Kelderafdichting binnen en buiten
  • Damp open systemen
  • Spuitlagen
  • Diverse injectietechnieken

Vochtbestrijding bedrijven