Impregneren

Bij impregneren worden de poriën van een oppervlakte gevuld zonder dat dit het aangezicht van een gebouw of van de constructie verandert. Als de poriën van bijvoorbeeld metselwerk gevuld zijn, wordt de opname van vocht en van stoffen enorm gereduceerd tot een minimum.

Toepassingen impregneren

Het impregneren is een zeer effectieve behandeling tegen vochtdoorslag in de gevels. Maar het impregneren kent veel meer toepassingen. Ook vorstschade kan voorkomen worden op deze manier omdat de stenen geen vocht meer opnemen als ze geïmpregneerd zijn. Het aanbrengen van een duurzame afscherming van een oppervlakte kan ook bescherming bieden tegen de vervuiling, zoals algen groei. Het systeem is dampopen, dit wil zeggen dat het gebouw nog wel kan ‘ademen’.

Om op een goede manier te impregneren moet de ondergrond schoon, droog en draagkrachtig genoeg zijn. Is dit niet het geval zal het systeem niet op de juiste manier werken. Wij voeren eerst een inspectie uit om te bepalen of het noodzakelijk is dat het oppervlakte wordt gereinigd in verband met algen groei of andere vormen van vervuiling. In deze fase kan ook bepaald worden of er herstelwerkzaamheden vereist zijn voor het voegwerk, door slecht voegwerk neemt de vochtopname namelijk toe. Deze techniek is op veel verschillende ondergronden toe te passen, hierbij kunt u denken aan:

  • Beton
  • Metselwerk
  • Composiet
  • Natuursteen
  • Stucwerk