Bodeminjectie Grondinjectie

Bodeminjectie, ook wel grondinjectie genoemd, verstevigd de ondergrond. De bodem onder een fundering wordt versteend. Ook wordt bodeminjectie gebruikt om een bouwput uit te graven. U hoeft u zich niet druk te maken dat de bestaande bebouwing belast wordt met het aanbrengen van damwanden met zware materialen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bodeminjectie uit te voeren. De keuze voor een geschikte werkwijze wordt gemaakt aan de hand van de aard van het werk, de bodemgesteldheid, en het te injecteren materiaal. Bij de mogelijkheden kunt u denken aan het boren van de lans tot het hoogfrequent aanbrengen van de lansen.

Er kunnen verschillende materialen geïnjecteerd worden, wederom afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen wordt er voor het vullen en afdichten veel gebruik gemaakt van onder andere cementgrout.

Toepassing bodeminjectie

Verschillende toepassingen waar u aan kunt denken zijn:

  • Aanbrengen van een waterremmende bodem
  • Verstenen van een zandige bodem, om bijvoorbeeld af te graven
  • Funderingsherstel
  • Vullen van holle ruimtes onder verschillende constructies
  • Vullen van spouwruimten
  • Opvullen van verzakkingen
  • Afdichten van wellen
  • Vullen van gaines